Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Misja i cele

CELE naszego Stowarzyszenia, to między innymi:

 

  • propagowanie wiedzy o historii i etosie Polskiej Kawalerii,
  • pielęgnowanie tradycji 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich,
  • podtrzymywanie tradycji, dbanie o rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej,
  • promocja dziedzictwa kulturowego i historii Mazowsza Zachodniego,
  • popularyzacja sportów i aktywności fizycznych związanych z tradycją kawaleryjską,
  • promocja jeździectwa,
  • organizowanie turystyki konnej, pieszej i rowerowej,
  • promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Każda pomoc finansowa, dzięki której będziemy mogli lepiej realizować wymienione cele, by służyć

społeczeństwu – spotka się z naszą wdzięcznością.

 

PARTNERÓW, SPONSORÓW, DARCZYŃCÓW

zapraszamy do nawiązania kontaktu.

 

Każdy może nas wspierać dowolnym, nawet najskromniejszym datkiem z dopiskiem w tytule „darowizna”.

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Rachunek nr: 63-2030- 0045-1110- 0000-0418- 2290

 

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej

im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

 

ul. Piękna 10 B/4, 96-300 Żyrardów

 

NIP: 838 184 92 38, REGON: 362704960

KRS: 0000579892

 

Tel.: +48 502 496 767

 

e-mail: biuro@ulanigrodzienscy.pl

www.ulanigrodzienscy.pl

 

Facebook/23pulkulanow

 

Polecamy:

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Napisz do nas: biuro@ulanigrodzienscy.pl

Projekt dofinansowany ze środków
"Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego
przez Fundację Fundusz współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My.

© Copyright Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich