Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

O pułku

©Jacek Szulski, podbrodzie.info.pl

Wybór patrona i barw pułkowych 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich wiąże się z historią tej formacji i jej związkiem
z najnowszymi dziejami Mazowsza.

Pierwszy mazowiecki epizod ułani grodzieńscy zapisali w czasie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku. Żołnierze tego pułku zapisali się wówczas chwalebnie m.in. w tzw. Bitwie Warszawskiej, krwawą ofiarę składając w trakcie zaciętych walk
o Radzymin.

 

W okresie II wojny światowej, we wrześniu 1939 r., pułk został skoncentrowany pod Koluszkami i potem jako część Wileńskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii „Prusy” prowadził działania bojowe na zachodnich i południowych krańcach Mazowsza, gdzie zakończył swoje działania jako pułk w nocy z 9 na 10 września 1939 r., ale poszczególne szwadrony brały udział w dalszych walkach dołączając do innych oddziałów polskiego wojska.

 

Kolejnym mazowieckim akcentem w historii ułanów grodzieńskich były walki w Puszczy Kampinoskiej i Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Wówczas na obszarze prastarej puszczy działało silne polskie zgrupowanie Grupa Kampinos AK (wcześniej Pułk Palmiry-Młociny AK) utworzone z miejscowych niewielkich oddziałów AK oraz silnego, doświadczonego
i świetnie uzbrojonego jak na tamten czas, Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK dowodzonego przez mjr-a Adolfa Pilcha ps. „Góra”, „Dolina”, cichociemnego. W oddziale stołpecko-nalibockim przybyłm w brawurowym marszu z kresów wschodnich, obszaru wileńszczyzny i nowogródczyzny. od początku funkcjonował Szwadron ckm 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Grupa Kampinos AK została niestety rozbita przez Niemców w tzw. Bitwie Jaktorowskiej,
ok. 10 km od Żyrardowa, w dniu 29 września 1944 r.

 

Żołnierze w barwach ułanów grodzieńskich walczyli jeszcze później w różnych oddziałach, ale już nigdy osobnego grodzieńskiego oddziału, a tym bardziej pułku nie odtworzono. Także dzisiaj, żadna jednostka wojskowa nie nawiązuje do tradycji 23 Pułku Ułanów, a do 2015 roku nie było nawet stowarzyszenia, które odwoływałoby się jednoznacznie do barw grodzieńskich ułanów. Postanowiliśmy to zmienić – bo bez wątpienia, pułk ten na pamięć zasługuje.

 

Ku chwale kawalerii!

 

Polecamy:

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Napisz do nas: biuro@ulanigrodzienscy.pl

Projekt dofinansowany ze środków
"Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego
przez Fundację Fundusz współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My.

© Copyright Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich