Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Stajnia

Wielu z nas wywodzi się ze środowiska Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, od ponad trzydziestu lat skupiającego młodzież studencką i absolwentów uczelni warszawskich, a dzięki organizowanym od wielu lat wakacyjnym obozom w siodle, znanego wśród studenckiej braci z całej Polski. U podstaw założycielskich „Szarży” legły także tradycje kawaleryjskie przedwojennych szwoleżerów, ułanów, strzelców i krakusów. Logotypem tego popularnego „studenckiego” klubu jeździeckiego jest szarżujący na koniu polski ułan okresu napoleońskiego. Logotyp ten ewoluował, jak to często ze znakami firmowymi bywa. Początkowo w znaku występowało trzech szarżujących ułanów, w ostatnich latach uproszczono logotyp.

Zakładając stowarzyszenie kawalerii ochotniczej w barwach ułanów grodzieńskich oraz opierając się na środowisku „szarżowym” wracamy do źródeł kawaleryjskich naszej „jeździeckiej Alma mater”.

Autorem pierwszego logotypu i współautorem nazwy klubu, a zarazem jednym z założycieli stowarzyszenia „Szarża”
jest Rotmistrz Robert Woronowicz, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, który walnie przyczynił się do odrodzenia tradycji kawaleryjskich w Wojsku Polskim i powstania Szwadronu Reprezentacyjnego RP uświetniającego swoją konną eskortą każde duże święto wojskowe i wiele świąt narodowych. Rotmistrz był także jednym z inicjatorów odrodzenia w Polsce ruchu kawalerii ochotniczej, czego zwieńczeniem było powstanie Federacji Kawalerii Ochotniczej zrzeszającej wiele kawaleryjskich stowarzyszeń. Do dziś Rotmistrz nadzoruje wyszkolenie w Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej utworzonym przy FKO.

Zakładając stowarzyszenie kawalerii ochotniczej w barwach ułanów grodzieńskich oraz opierając się na środowisku „szarżowym” wracamy do źródeł kawaleryjskich naszej „jeździeckiej Alma mater”.

Stajnię SJ „Szarża” gorąco polecamy!

 

Niepowtarzalna atmosfera klubu wynika z podejścia do koni i do pracy społecznej. Zdecydowana większość prac
w ośrodku jest wykonywanych przez wolontariuszy: zarząd, instruktorów i wachmistrzów (osoby pracujące przy koniach
i w stajni). Za tę pracę szarżowicze mają prawo do nieodpłatnej jazdy konnej. Osobą nadzorującą prace wacht i dbającą o mienie ośrodka jest niezastąpiona Kierownik Stajni.

Organizacja życia stowarzyszenia, utrzymanie bazy całorocznej w Popówku i bazy letniej na Mazurach w Łynie – wymaga ogromnego wysiłku oraz nakładu finansowego, pracy i czasu. Dzięki entuzjazmowi młodych ludzi, czy to wiekiem, czy to duchem, od ponad 30 lat wszystko w klubie działa jak należy ;) !!!

 

Wskazać jeszcze warto fakt mało znany: konie szarżowe, gdy już wiek i zdrowie nie pozwalają im na pracę pod siodłem  dożywają późnej starości na padokach SJ Szarża. To duży wysiłek finansowy dla klubu, bo takie konie wymagają kosztownej opieki weterynaryjnej, a czasami specjalnej paszy, a już nie zarabiają na swoje utrzymanie. Szarża jest instytucją OPP, i oprócz pozyskiwania środków na utrzymanie koni, dba również o przekazywanie wartości. Dodatkowy wysiłek jaki szarżowicze wkładając w organizację zbiórek na "konie emeryty" jest jednym z przejawów wcielania tych wartości w życie.

Wszystko to sprawia, że Szarża, to wyjątkowe miejsce, które warto odwiedzić i poznać.

Polecamy:

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Napisz do nas: biuro@ulanigrodzienscy.pl

Projekt dofinansowany ze środków
"Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego
przez Fundację Fundusz współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My.

© Copyright Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich