Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Relacja z realizacji projektu pt. ”Śladami ostatniej bitwy kampanii wrześniowej – Bitwa pod Kockiem 1939 r.” współfinansowanego przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

26 września - 01 października 2017 r.

Jak co roku, na początku października odbywają się w Kocku, a zwłaszcza w Woli Gułowskiej i okolicznych miejscowościach uroczystości upamiętniające ostatnią bitwę tzw. kampanii wrześniowej 1939 r, która rozegrała się na tamtych terenach w dniach 2 – 6 października – Bitwę pod Kockiem.

Głównym teatrem działań bojowych Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga był teren położony na północny zachód od Kocka. Najkrwawsze walki rozegrały się m.in. w rejonie wsi Serokomla, Charlejów, Wola Gułowska, Adamów.

Miejscowe społeczności do dziś aktywnie pielęgnują pamięć o niezwykłym czynie bojowym Kleeberczyków, zapraszając do współpracy przedstawicieli Wojska Polskiego oraz środowiska kawalerii ochotniczej. Dlatego nie mogło nas tam zabraknąć.

Nasz udział w szeroko zakrojonych uroczystościach, których rangę w tym roku podnosiły jeszcze obchody 600-lecia Kocka, był możliwy dzięki realizacji projektu pt. ”Śladami ostatniej bitwy kampanii wrześniowej – Bitwa pod Kockiem 1939 r.” współfinansowanego przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Pierwszym akcentem naszego projektu były wizyty w szkołach: w Zespole Szkół w Kocku oraz w Zespole Szkół w Adamowie. Zaprezentowaliśmy młodzieży licealnej i gimnazjalnej wykłady nt. roli kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 r., zwłaszcza w bitwie pod Kockiem. Prezentacja spotkała się z ciepłym przyjęciem grona pedagogicznego i uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną część projektu stanowił udział w Ogólnopolskich Manewrach Kawalerii Ochotniczej, które co roku rozgrywają się
w tle uroczystości miejskich i gminnych upamiętniających bohaterskie walki SGO „Polesie”. W ramach grupy gen. Kleeberga oprócz piechoty operowało aż 9 pułków kawalerii: 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich,
2 Pułk Ułanów Grochowskich, 5 pułk Ułanów Zasławskich, 10 Pułk Ułanów Litewskich, 3 Pułk Strzelców Konnych, 9 pułk Strzelców Konnych oraz 4 i 14 Dywizjony Artylerii Konnej. Niektóre z formowanych na obszarze działań SGO „Polesie” pułków nie zdążyły wziąć udziału w walkach, co przytrafiło się m.in. żołnierzom z 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, którzy stanowili trzon tworzącego się Pułku Kawalerii „Bohdan”.

Coroczne manewry kawalerii ochotniczej pod Wolą Gułowską mają więc duże uzasadnienie. Tym razem manewry upłynęły nam w oporządzeniu i mundurach polowych, takich samych, w jakich walczyli ułani Kleeberga. W związku z tym,
że mundury polowe nie posiadają oznaczeń pułkowych, wszyscy wyglądali tak samo i nasza sekcja kawaleryjska wtapiała się w otoczenie. Niemniej jednak stanowiliśmy istotne wsparcie wszystkich przedsięwzięć podejmowanych w ramach manewrów, zdjęć do zwiastuna filmowego dokumentu opowiadającego o Bitwie pod Kockiem, jak  i w uroczystościach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

 

Rytm uroczystości jest co roku bardzo podobny.

Rozpoczynają się one polową mszą świętą w Sanktuarium w Woli Gułowskiej, następnie odbył się Apel Poległych przy kwaterze poległych żołnierzy SGO „Polesie” na cmentarzu w Turzystwie. Kolejnym punktem obchodów był Apel Wojskowy
z ogłoszeniem nowych nominacji oficerskich, w tym dla ostatnich żyjących uczestników Bitwy pod Kockiem:  płk Bolesława Kowalskiego (ur. 1917), płk Zbigniewa Makowieckiego (1917 - 2017), płk Mariana Michniewicza (ur. 1913) oraz ppłk Mieczysława Żygłowicza (ur. 1919).

Polecamy lekturę szerszej relacji z tegorocznych uroczystości, jaką opublikowało Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej

http://www.kleeberczycy.pl/obchody-78-rocznicy-ostatniej-bitwy-kampanii-polskiej-1939-roku-wola-gulowska-2017/#more-2157

Towarzyszącym wydarzeniem organizowanym we współpracy z gminą Adamów była uroczysta wieczornica
Pułku 3 Strzelców Konnych w Kalinowym Dole, która upamiętnia ostatni bojowy akcent zarówno Bitwy pod Kockiem, jak
i kampanii wrześniowej. W nocy, już 6 października, żołnierze Pułku 3 Strzelców Konnych do których nie zdążyła dotrzeć decyzja o kapitulacji, wpadli w Kalinowym Dole w zasadzkę, gdzie krzyżowy ogień ciężkiej broni maszynowej zdziesiątkował konie prowadzone przez żołnierzy w ręku. Wielu strzelców, osłoniętych przez konie, przeżyło, ale pułk został rozbity, sami zaś strzelcy trafili do niewoli. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku przedstawiciele środowisk kawaleryjskich,  miejscowej społeczności i wojska polskiego organizują uroczysty, wieczorny apel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

 

Udział w uroczystościach zakończyliśmy 1 października w Kocku, gdzie mogliśmy zaprezentować się w czasie defilady
i pokazu musztry mieszkańcom Kocka. Widzowie mogli podziwiać nie tylko nasze występy oraz wyposażenie i mundury przedwojennych kawalerzystów, ale także wspaniały jak zawsze pokaz w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Pragniemy jeszcze raz wyrazić wdzięczność za wsparcie finansowe naszego tegorocznego projektu przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Upamiętnianie ostatniego czynu bojowego kampanii wrześniowej 1939 roku warte jest każdego wysiłku.
Potwierdzają to społeczności lokalne, zawsze tłumnie biorące udział obchodach.

Tak długo, jak to możliwe – będziemy pełnić swoją służbę kultywując chlubne tradycje kawalerii i wspominając
z dumą polskich bohaterów.

 

KU CHWALE KAWALERII!

Skrócona wersja prezentacji pt. "Rola kawalerii polskiej w kampanii wrześniowej 1939r." przygotowanej w ramach projektu pn. "Śladami ostatniej bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Kockiem 1939r." współfinansowanego przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Relacja z realizacji projektu "Ułani Dzieciom"

W dniach od 30 maja do 4 czerwca, Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich przeprowadziło projekt pt. „Ułani dzieciom”, który był dofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS
oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

Projekt rozpoczęliśmy 30 i 31 maja, wizytami w szkołach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej bazy jeździeckiej: Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, Zespole Szkół w Otrębusach
i w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie.

 

Z prezentacją multimedialną na temat tradycji jazdy polskiej i kawalerii II RP, dotarliśmy do ponad 300 osób, uczniów
i nauczycieli. W Nowej Wsi spotkaliśmy się z grupą 120 uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjalnych. W Otrębusach mieliśmy okazję porozmawiać z grupą 77 uczniów klas piątych, szóstych SP i pierwszych gimnazjalnych. Natomiast w nadarzyńskim gimnazjum mieliśmy przyjemność przedstawić naszą prezentację 120 uczniom klas pierwszych.

 

Prezentacje nasze spotkały się z zainteresowaniem i bywało, że niektóre pytania wprawiały nas w lekką konsternację,
bo na przykład mieliśmy kłopot z odpowiedzią, kto projektował piękne mundury ułanów I RP? ;-)

 

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzimy te i inne okoliczne szkoły, by popularyzować wiedzę na temat kawalerii
i pięknych tradycji oręża polskiego.

 

Spotkanych uczniów i nauczycieli zapraszaliśmy na główną część naszego projektu, czyli na Piknik kawaleryjski „Ułani dzieciom”, który odbył się 4 czerwca, w Popówku pod Nadarzynem. Piknik był organizowany z okazji Dnia Dziecka i w nawiązaniu do święta pułkowego 23. Pułku Ułanów, bo tak się składa, że swoje święto ułani grodzieńscy obchodzą razem
z dziećmi, w dniu 1 czerwca ;-)

 

Zaproszenia na piknik były rozwieszane w odwiedzonych szkołach, na pobliskich osiedlach oraz dostarczone do Urzędu Gminy Brwinów i Urzędu Gminy Nadarzyn. W obu gminach, włodarze przyjęli nas z sympatią i udostępnili informację o projekcie na swoich kanałach komunikacji elektronicznej, na stronach internetowych i profilach na Facebook’u.

 

Sam piknik obfitował w wiele atrakcji. Rodzice z dziećmi z zapałem oddali się rozwiązywaniu zadań w trakcie specjalnie zaprojektowanych zabaw. Goście mieli także okazję zmierzyć się z bronią strzelecką pod fachowym okiem instruktorów
z Fundacji Liga Obrony Terytorialnej. Gwoździem programu był pokaz musztry konnej w wykonaniu sekcji kawaleryjskiej naszego Stowarzyszenia. W międzyczasie można było uraczyć się „małym co nieco”, w postaci grillowanych kiełbasek i przeróżnych ciast – chyba poczęstunek smakował, bo wydaliśmy 117 talonów „aprowizacyjnych”. Uczestników pikniku było oczywiście znacznie więcej, gdyż nie wszyscy korzystali z poczęstunku, chyba z racji poobiedniej pory. Śmiało możemy założyć co najmniej 150 uczestników pikniku – co w trakcie weekendu wypełnionego wieloma okolicznymi imprezami plenerowymi z okazji Dnia Dziecka, było naprawdę niezłym wynikiem :-)

 

Na koniec, wśród dzieci biorących udział w grach i zabawach zostały rozlosowane nagrody rzeczowe w postaci zabawek zręcznościowych i gier planszowych ufundowanych przez członków Stowarzyszenia oraz gra historyczna „ale Historia” ufundowana przez firmę Prudential Polska Sp. z o.o, za co bardzo dziękujemy w imieniu zwycięzcy. Upominkami pocieszenia były zestawy promocyjne sprezentowane przez Urząd Gminy Nadarzyn, za co również serdecznie dziękujemy!

 

Serdecznie dziękujemy członkom Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, za udostępnienie ośrodka, koni, organizację zabaw
i poczęstunku. Na osobne podziękowanie zasługują koledzy z Fundacji Liga Obrony Terytorialnej, którzy stanęli na wysokości zadania i swoim profesjonalizmem zdobyli uznanie zarówno dzieci, jak i rodziców.

 

Ułani dali z siebie wszystko, a w przyszłym roku dadzą zapewne jeszcze więcej!

Ku uciesze najmłodszych i satysfakcji starszych mieszkańców okolicznych miejscowości oraz oczywiście:

 

KU CHWALE KAWALERII!

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu pt. "Ułani Dzieciom" na stronie GALERIA

Polecamy:

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Napisz do nas: biuro@ulanigrodzienscy.pl

Projekt dofinansowany ze środków
"Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego
przez Fundację Fundusz współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My.

© Copyright Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich