Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich zostało zarejestrowane 9 października 2015 roku.

 

Członkami stowarzyszenia są miłośnicy koni, pasjonaci jeździectwa i historii oręża polskiego, w tym zwłaszcza tradycji
i etosu polskiej kawalerii. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą instruktorów jeździectwa i wyszkolenia kawaleryjskiego.

 

Kawaleryjskie sprawności zdobywamy ćwicząc w naszej macierzystej stajni SJ „Szarża” w Popówku pod Nadarzynem
oraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami kawaleryjskimi w Warszawie i okolicach. Bardzo ważnym miejscem szkoleń kawaleryjskich jest dla nas Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (CWKO) z ośrodkami w Toporzysku (Beskid Orawsko-Podhalański) i Łańsku (Warmia).

Poza zamiłowaniem do historii i kawaleryjskiej przygody, dużą wagę przykładamy do wyszkolenia jeździeckiego zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Polskim Związku Jeździeckim (PZJ).

Nasze umiejętności jeździeckie szlifujemy w ośrodkach SJ „Szarża”: w ciągu roku w Popówku pod Nadarzynem, a w wakacje w Łynie na Mazurach. Trenujemy też w innych zaprzyjaźnionych stajniach i ośrodkach jeździeckich wokół Żyrardowa, Pruszkowa, Warszawy.

Współczesna kawaleria ochotnicza

Nie jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, jest to dopiero drugorzędny obszar naszych działań. Dbamy jednak o wierność historyczną i zgodność z faktografią.

 

Dzisiejszy ochotniczy ruch kawaleryjski jest skoncentrowany na kawaleryjskim etosie (wartościach, normach, zasadach, obyczajowości, zwyczajach). Najłatwiej i najskuteczniej można ten etos popularyzować poprzez funkcje reprezentacyjne w czasie publicznych wystąpień (święta lokalne i narodowe, rocznice bitew, pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej).

 

W naszych działaniach nie ma dowolności w nadawaniu stopni, traktowaniu munduru, ceremoniału wojskowego, w podejściu do procesu szkolenia tak kawaleryjskiego, jak i jeździeckiego. Obowiązują nas regulaminy wojskowe przyjęte i modyfikowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej (FKO) zrzeszającej w tej chwili 15 stowarzyszeń kawaleryjskich z całej Polski. Od stycznia 2016 r. nasze Stowarzyszenie jest członkiem FKO.

 

Dzięki ujednoliconym regulaminom FKO, zrzeszeni kawalerzyści prezentują coraz wyższy i jednolity poziom wyszkolenia w każdej kawaleryjskiej dziedzinie. Bardzo ważną inicjatywą Federacji jest wspomniane Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, gdzie gruntownemu szkoleniu poddawane są kolejne roczniki ochotniczych szwoleżerów, ułanów i strzelców.

 

Bardzo ważnym obszarem działań FKO jest współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej. Szkolenia strzeleckie i inne działania proobronne realizowane przy wsparciu Wojska Polskiego, stanowią doskonały przykład kooperacji instytucji państwowych z organizacjami pozarządowymi.

Polecamy:

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Napisz do nas: biuro@ulanigrodzienscy.pl

Projekt dofinansowany ze środków
"Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego
przez Fundację Fundusz współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My.

© Copyright Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich